ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

05 ข้อมูลการติดต่อ

1. ที่อยู่สถานศึกษา : 81 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  36160

2. หมายเลขโทรศัพท์ : 044 - 101-433

3. หมายเลขโทรสาร : 044 - 101-433

4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : phetpittayasan@gmail.com

5. แผนที่ตั้งสถานศึกษา