ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล