ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 3

เจ้าของผลงาน
นายโชคทวี พึมขุนทด

ฝ่ายวิชาการอื่นๆ